משפט מנהלי ציבורי

המשפט המנהלי-ציבורי הוא ענף הנוגע לפעילותן של הרשויות השלטוניות השונות בישראל, ביניהן: הממשלה; הרשויות הממשלתיות השונות; השלטון המקומי; תאגידים שלטוניים ולמעשה כלל הגופים הציבוריים.

הסוגיות המרכזיות הנדונות באפיק משפטי זה הן גבולות הסמכות של רשות שלטונית, אופן הפעלת שיקול הדעת על ידי רשות שלטונית, חוקיות סבירות ומידתיות החלטותיה של רשות שלטונית בנושאים שונים, וכן יחסיה הכלליים של הרשות עם הפרט והציבור.

המשרד מתמחה בייצוג משפטי של לקוחות המבקשים לצאת כנגד החלטה כזו או אחרת של רשות שלטונית, ממגוון רחב של סיבות וטעמים, בדרך של הגשת עתירה לבג"ץ, במסגרת עתירות מנהליות בבתי המשפט המחוזיים, בפניות אל הרשות הרלוונטית בבקשה לשינוי החלטתה והפעלת שיקול דעת מחודש ועוד.

המשרד מספק חוות דעת משפטיות ללקוחות פרטיים בסוגיות ציבוריות-מנהליות שונות.