עבירות מחשב

כשם שחיינו האישיים מחולקים בעידן הנוכחי בין אינטראקציות פיזיות-פרונטליות עם אחרים לבין אינטראקציה דומה עם אחרים המתבצעת במרחב המקוון, חלוקה דומה למדי מתקיימת גם בזירה הפלילית, ובפרט בחקירות ובמשפטים פליליים. כיום, יותר מתמיד ובמגמה מתגברת ברורה, תופסת זירת הסייבר מקום נכבד ביותר על במת הפשיעה הלאומית והעולמית. אם פעם, בעבר הלא רחוק, התפעל הציבור ואף חוקרי המשטרה מיכולות פיצוח כספות ברזל כבדות משקל ומחדירות חשאיות של פורצים לבתיהם המפוארים של בעלי ממון, הרי שכיום מופנה הזרקור דווקא אל מוחות הסייבר היצירתיים אשר פורצים לעיתים תכופות למדי למחוזות מוגנים ומאובטחים לכאורה ברשת: בנקים גדולים, רשויות שלטון, תאגידי ענק ועוד גופים רבים אחרים אשר גילו שאינם חסינים בפני הפעילות הנוירולוגית העצימה והייחודית של אשפי הסייבר.

חשוב לזכור כי לא כל עבירה המתבצעת באמצעות מחשב היא אכן "עבירת מחשב". המחשב בימינו הוא כלי שתכליתו העיקרית תקשורת וחיפוש מידע, ולפיכך באופן טבעי מתבצעות עבירות פליליות רבות דרכו ובאמצעותו. עבירות איומים, הטרדה מינית ומעשים מגונים, סחיטות שונות ומגוונות, עבירות זיוף ומרמה וכן עבירות רבות אחרות, מתבצעות באופן תדיר ושגרתי למדי במרחב המקוון. עבירות אלה אינן מבוצעות בהכרח על ידי טכנולוגים, או האקרים שונים, אלא בעיקר על ידי אנשים בעלי ידע בסיסי, ואף פחות מכך, בעבודה עם המכונה הבינארית המופלאה – המחשב האישי. עם זאת, כאשר עבירות מסוג זה מצויות בלב חקירה או משפט, יש ודאי משמעות של ממש להגנה משפטית המביאה עמה בקיאות באספקטים השונים והמגוונים של המרחב הדיגיטאלי. לעיתים, סוגיות מקצועיות אלה עשויות להטות את הכף בין אשמה לזיכוי.comp

עבירות מחשב מובהקות זוכות ליחס מיוחד עוד יותר, וזאת בכמה מובנים. ראשית, הן שואבות את כוחן מחוק ספציפי וייחודי, חוק המחשבים, תשנ"ה-1955, להבדיל ממרבית העבירות הפליליות המצויות בחוק העונשין, התשל"ז-1977. פרק ב' לחוק המחשבים, שכותרתו "עבירות מחשב", עוסק בעבירות מסוג זה. המדובר בעבירות בעלות מאפיינים שונים ויחודיים: שיבוש או הפרעה למחשב או לחומר מחשב (סעיף 2 לחוק); מידע כוזב או פלט כוזב (סעיף 3 לחוק); חדירה לחומר מחשב שלא כדין (סעיף 4 לחוק); חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת (סעיף 5 לחוק); וכן פעולות אסורות בתוכנה (סעיף 6 לחוק) – הן בעיקרן עבירות הנוגעות לפעולה כזו או אחרת הדורשת מיומנות טכנולוגית מסוימת. בהתאם, כאשר עומדת על הפרק חקירה או משפט פלילי, יש חשיבות עצומה לקבלת ייעוץ והגנה משפטית שתביא עמה בקיאות ושליטה באנטומיה של המרחב המקוון.

בנוסף, בעקבות הטרנספורמציה שעברה זירת העבירה הקלאסית אל הזירה הדיגיטאלית שבה הגבולות הטריטוריאליים חסרי חשיבות ממש, החלו זה מכבר מדינות רבות להיערך לאותה מציאות חדשנית של חקירת עבירות ופענוח פשעים. כך גם בישראל הוקמה יחידת הסייבר של המשטרה, המהווה חלק מיחידת להב 433, בשל הצורך המתגבר בפענוח עבירות מחשב מורכבות ומתוחכמות בארץ ובעולם. נקודה חשובה נוספת בעניין זה היא שיתוף הפעולה ההדוק והמתגבר בין מדינות רבות בעולם בנושא חקירה ופענוח של עבירות סייבר. כיום, רשויות השלטון של מדינות רבות ומגוונות הבינו והפנימו כי פיצוח עבירות מסוג זה ואכיפת חוקים טריטוריאליים כנגד מבצעיהן יוכלו להיות אפקטיביים אך באמצעות שיתוף פעולה מלא, סיוע הדדי שוטף ומיידי, הקמת כוחות פעולה משותפים למאבק בפשיעת סייבר בעלת אופי ומימדים בינלאומיים, וכמובן שימוש במוחות מבריקים ובאמצעים טכנולוגיים חדשניים וסודיים. יחידת הסייבר של משטרת ישראל, נמצאת בהתאם בשיתוף פעולה עמוק עם מיטב גופי החקירה העולמיים, בראשם יחידות הסייבר של ארה"ב ושל האינטרפול.

עולם חקירות הסייבר הוא סבוך, מורכב, מרתק ומחייב שליטה מוחלטת בהיבטים טכנולוגיים רבים. פעמים רבות, מחלוקות טכנולוגיות מסוימות הסובבות סביב נושאים טכניים-מקצועיים לגמרי, מבחינות, ממש כמו במציאות הבינארית של אנשי המחשבים, בין תיק המסתיים בתוצאה 0 לבין תיק המסתיים בתוצאה 1.

* התוכן המובא לעיל משקף את עמדתו של הכותב ואינו מהווה ייעוץ משפטי. עם זאת, הקורא מוזמן ליצור קשר באמצעות דרכי ההתקשרות המופיעים באתר ולהיוועץ בנוגע לעניינו הפרטני.