עבירות צווארון לבן

עבירות צווארון לבן, שהן בעיקרן ובמהותן עבירות כלכליות או עבירות הנוגעות לשחיתות במגזר הציבורי, הצטיירו בעבר כעבירות קלות, מרוככות ואפילו כזכות ונקיות יותר מאחיותיהן העבירות הפליליות הקלאסיות. אך תקופה זו השתנתה לגמרי, וניתן לומר כי כיום ההתייחסות אליהן מצד זרועות מערכת המשפט היא משמעותית יותר מאי-פעם.

בין אם מדובר בעבירות מרמה, עבירות קבלת או מתן שוחד, עבירות הפרת אמונים או עבירות בעלי תפקידים בתאגיד, משאבים רבים של רשויות האכיפה מופנים כיום לעבר חקירה והעמדה לדין של חשודים ונאשמים שעד לרגע קודם היו חוד החנית של עולם העסקים ושל העשייה הציבורית.

במקביל לחקירות, למעצרים ולהעמדה לדין פלילי, מתנהל בתיקי צווארון לבן בדרך כלל גם מאבק כלכלי עיקש בין החשוד או הנאשם לרשויות. זאת, במסגרת מכבש הקפאת הנכסים האגרסיבי ובקשות החילוט הגורפות בהם נוקטות רשויות התביעה בתיקי צווארון לבן.

המגמה המתוארת מקבלת ביטוי גם בניסיונות בלתי נלאים של גורמי התביעה לדרוש ענישה מחמירה בגין הרשעה בעבירות צווארון לבן, תוך התייחסות לתחכום, לשיטתיות ולערמומיות המאפיינות אותן, או לפגיעה באמון הציבור ובטוהר התפקיד הציבורי העומד על הפרק.

אך למרות זאת, התנהלות משפטית יסודית ומושכלת ועמידה נחושה ועיקשת על מיצוי זכויותיו של החשוד או הנאשם, עשויים להיות אפקטיביים ביותר אל מול ההליכים הדורסניים בהם נוקטות הרשויות.

ראשית, נדרשת התנהלות מקצועית ויסודית בפני גורמי החקירה וקבלת ייעוץ משפטי מתאים.

כמו כן, בתקופה הנוכחית, בה נעשים בשם זכותו של הציבור לדעת מאמצים כבירים לכופף את זכותו הבסיסית של חשוד לשמר את שמו הטוב וכשערוצי התקשורת והמדיה הדיגיטאלית מנצחים בגאון רב על שיח היום הציבורי, עשויים מעצר ארעי או פרסום דבר חקירתו של אדם להמיט אסון חסר תקדים על חייו ועל חיי משפחתו. לכן, אחד האפיקים הראשוניים בהם נחוץ וכדאי לפעול הוא לקבלת צו איסור פרסום בנוגע לפרטיו של החשוד, או פרטים בקשר לפרשה העשויים לחשוף את זהותו.

עבירות צווארון לבן מתאפיינות גם בכך שבדרך כלל נערך לחשוד בביצוען שימוע שבטרם הגשת כתב אישום. השימוע, הנערך בהתאם לסעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי, מהווה אף הוא צומת דרכים בה מתאפשר לחשוד להידבר עם נציגי התביעה ולשכנעם כי אין כל צידוק, סיבה או תשתית ראייתית להגשת כתב אישום כנגדו.

בין שמדובר בחקירה תלויה ועומדת, בשימוע שבטרם כתב אישום או בניהול המשפט עצמו, ייעוץ וייצוג משפטי מתאים, ניתוח חד של העובדות, ירידה לפרטים ואיתור והצגת ראיות הגנה טובות – עשויים למוסס את החשדות והאישומים כליל ובדרך זו להשיב את חייהם של מושא הפרשה ובני משפחתו למסלולם התקין.

עו"ד סתיו סער עוסק בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות צווארון לבן ובעל ניסיון משמעותי בתחום משפטי זה.